مسئولان آمریت امور مهاجرین ولایات غور می‌گویند که ۲۴ خانواده بیجا شده به تاریخ ۲۴ و ۲۵ عقرب سروی شده اند.
عبدالرئوف، آمر امور مهاجرین ولایت غور گفت: ” ۲۴ فامیل که یک هفته قبل از مناطق مرکزی آنولایت بیجا شده بودند، غرض مساعدت از طرف این اداره سرشماری شده وبرای آنان کمک‌های اولیه توزیع گردیده است”.
این درحالی است که ولایت غور یکی از ولایت ناامن کشور است که درچند ماه نخست امسال میدان نبرد بین طالبان و حکومت بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: