بر اساس طرح قانونی دولت آلمان دادگاه‌ها می‌توانند در صورتی که ازدواج کودکان پناهجو “خطری” برای آنان ارزیابی شود، آن را فسخ کنند. بنا به گزارش “اشپیگل آنلاین” رای دادگاه‌ها باید یک ماه پس از بررسی محتوایی پرونده صادر شود.
ازدواج کودکان در پی افزایش شمار پناهجویان به یک مشکل قانونی در آلمان تبدیل شده است. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان برای حل این معضل، روز جمعه ۷ عقرب طرح قانونی همه جانبه‌ای را منتشر ساخت که بر اساس آن قاضیان دادگاه‌های مدنی بتوانند پس از بررسی وضعیت زندگی مشترک زوج‌های زیر ۱۸ سال و و جود “خطر” برای یکی از آنان، رای به فسخ قرارداد ازدواج آنان بدهند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: