آمریکا به کمیساریای عالی پناهندگان ۴۰ میلیون دالر کمک می کند تا برای مهاجران برگشت کننده به افغانستان و بیجا شدگان داخلی در کشور مصرف کند.
وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه‌ی که منتشر کرده از این مبلغ به عنوان کمک به مهاجران یاد کرده و از تمامی کشورها خواسته است که در بخش خدمات بشری به افغانستان همکاری کنند.
از این مبلغ ۲۰ میلیون آن در زمینه مصارف برگشت مهاجران به کشور و ۲۰ میلیون دیگر آن برای اسکان آن‌ها و بیجاشدگان داخلی مصرف خواهد شد.
این درحالی است که کمیساریای عالی پناهندگان به تازگی گفته بود با کمبود بودجه مواجه است.
نادر فرهاد سخنگوی این اداره به رسانه‌ها گفته است که بخاطر این مشکل، برگشت مهاجران افغان از پاکستان تا پایان زمستان متوقف می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: