آواره‌گان جنگ در ولایت قندوز روز گذشته بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان اعتراض کرده‌اند که کمک‌هایی که برای آواره گان جنگ در این ولایت از سوی دولت و نهادهای خیریه انجام شده، به مستحقین آن داده نمی‌شود.
اعتراض کنندگان اسدالله عمر خیل والی این ولایت را متهم کرده اند که کمک‌های دولتی را به نزدیکان شان می‌دهد و به خانواده‌های که در جریان جنگ اموال شان را از دست داده اند داده نمی شود.
دولت برای آواره گان جنگ‌های اخیر در قندوز ۷۵ میلیون دالر را کمک کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: