کمیسیون امور زنان مجلس سنا از وضعیت بد معارف و زنان در ولایت بامیان ابراز نگرانی کرده است.
هیاتی از زنان مجلس سنا که به تازگی از ولایت بامیان دیدن کرده است در گزارش خود گفته است که وضعیت زنان و معارف در این ولایت آرام مرکزی نسبت به گذشته بدتر شده است.
حمیرا نعمتی رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا گفت، در سفری که هیات مجلس سنا به بامیان داشت شکایت هایی را در مورد بدتر شدن وضعیت معارف و وضعیت زنان به ویژه کمبود کارمندان زن در ادارات دولتی در این ولایت دریافت کرده است.
در گزارش مجلس سنا از بامیان آمده است که اعضای شورای ولایتی این ولایت از فساد گسترده در معارف بامیان به ویژه موجودیت فساد اخلاقی در استخدام معلمان، کمبود معلم و نداشتن ساختمان برای مکاتب شکایت داشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: