مقام های امنیتی هرات از کشف مقداری مهمات که گفته می شود قرار بود برای تخریب تاسیسات دولتی استفاده شود خبر دادند.
عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات در این زمینه گفت نیروهای مدیریت ضد تروریزم فرماندهی پولیس هرات به همکاری نیروهای پولیس ولسوالی زنده جان موفق شدند ۶ راکت را که برای هدف قرار دادن تاسیسات دولتی هرات آماده شده بود کشف و ضبط کنند.
آقای احمدی بیان داشت این راکت ها از نزدیکی پروژه سمنت هرات کشف و ضبط شده است.
در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: