ریاست جمهوری اعلام کرده است که از زمان آغاز کار کمیسیون تدارکات ملی تاکنون بیش از ۲۴۰ میلیون دالر در قراردادها صرفه جویی شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر یک بسته معلوماتی با “فصل آبادانی” گفته است که کمیسیون تدارکات ملی تاکنون ۲ هزار قرارداد را بررسی کرده است.
براساس معلومات ریاست جمهوری؛ از میان این قراردادها؛ ۱۸۰۰ قرارداد تایید شده و ۹۰ قرارداد دیگر به خاطر تکمیل نکردن معیارهای قانونی رد شده است.
ریاست جمهوری ارزش مجموعی قراردادهای تایید شده را ۳ میلیارد دالر اعلام کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: