شماری از وکیلان شورای ولایتی هرات در مقر این شورا از سوی برخی فرهنگیان و متنفذان هرات مورد تقدیر قرار گرفتند. وکیلانی که روز یکشنبه مورد تقدیر قرار گرفتند؛ تاکید می کنند که به صورت صادقانه وظیفه خود را به پیش می‌برند.
شماری از اساتید دانشگاه، فرهنگیان، فرمانده هان جهادی و متنفذان هرات در سالن کنفرانس های شورای ولایتی محفلی را در جهت تقدیر از برخی وکیلان شورای ولایتی برگزار نموده اند.
اعضای شورای مردمی سرزمین که برگزار کننده این محفل هستند ضمن انتقادهایی از حکومت از وکیلان شورای ولایتی میخواهند تا وظایف شان را بصورت صادقانه انجام دهند.
اعضای شورای ولایتی نیز تاکید می‌کنند که با همدلی در جهت رفع مشکلات هرات و انجام وظایف شان بصورت صادقانه تلاش می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: