ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت دو نفر که قصد داشتند به کنسولگری هند در ولایت ننگرهار حمله کنند خبر داد.
در خبرنامه این ریاست آمده است نیروهای این ریاست در ولایت ننگرهار دو نفر را همراه با مقداری سلاح و مهمات بازداشت کردند. بازداشت شدگان در جریان تحقیقات اعتراف کرده اند که هدف آنان حمله به کنسولگری هند در ننگرهار بوده است. آنان همچنین گفته اند که پیش از این دو تاجر را ربوده بودند که در ازای رهایی آنان تقاضای ۵ میلیون دالر کرده بودند.
در خبرنامه همچنین آمده است که یک فرد دیگر که قصد داشت در جاده میوند شهر کابل حمله انتحاری انجام دهد نیز بازداشت شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: