محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور هشدار داد اگر در بخش اکمالات نظامی اصلاحات ایجاد نشود این بخش را برای بخش خصوصی واگذار می کند.
رییس جمهور افزود تمامی کسانی که برای اکمالات نظامی مهمات و مواد لازمه را می رسانند تا پایان زمستان امسال وقت دارند که این مشکل را برطرف کنند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند با واکنش او مواجه خواهند شد.
رییس جمهور غنی گفت این گفته های او در مورد اصلاحات خواهش نیست بلکه این یک هدایت و امر است که باید عملی شود.
پیش از این نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از رسیدن مهمات و مواد خوراکی در میدان های جنگ شکایت کرده و گفته بودند که مهمات در وقت و زمانش به آنان نمی رسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :