معترضان در سراسر برزیل برای محکومیت طرح دولت در کاهش هزینه های بخش عمومی به خیابان ها آمدند.
در شهر ریودوژانیرو هزاران نفر از معلمان مدارس دولتی، اساتید دانشگاه و اعضای اتحادیه های کارگری در راهپیمایی صلح امیز به این طرح اعتراض کردند. با این حال یک گروه کوچک از مردان نقابدار از گروه «بلوک سیاه» با پرتاب بطری های شیشه ای و نارنجک های آتش زا با پلیس درگیر شدند. پلیس نیز در پاسخ از گاز اشک آور، نارنجک های بی حس کننده و اسپری فلفل علیه معترضان استفاده کرد. گفته شده است که دست کم ۳ نفر در ریو دستگیر شده اند.
ماریا خوزه کاروالگو معلم یک مدرسه می گوید: «اگر دولت ریودوژانیرو مشکلات مالی دارد چرا معافیت های مالیاتی را متوقف نمی کند؟ دولت این معافیت های مالیاتی را به آب معدنی، جواهر فروشی ها، آبجو فروشی ها و کارخانه های لبنی و دوستانش می دهد.»
دولت برزیل قصد دارد افزایش دستمزد کارمندان دولتی را متوقف و استخدام را برای دو سال آینده ممنوع کند و همچنین سطح هزینه های اجتماعی برای ۲۰ سال آینده را در سطح نرخ تورم سال گذشته نگه دارد که می تواند باعث کاهش ۱۹ میلیارد دالری بودجه آموزش و پرورش در این کشور شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: