روسیه موضع خود در بازار جهانی تولید ایزوتوپ طبی را تحکیم بخشید که در تشخیص و پیش بینی و درمان پاتالوژی های زیاد از جمله سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. در باره ایزوتوپ های تولیدی روسیه برای شما تعریف می کند.
با کمک این ایزوتوپ ها، هر روز زندگی انسان ها نجات داده می شود.
طب اتمی که اواخر جنگ جهانی دوم ظاهر شد درجا نمی زند. این رشته در مطالعه کار اعضای بدن انقلاب به پا کرده است.
دو نوع پژوهش هسته ای وجود دارد: اسکن و توموگرافی تابش پوزیترون.
با کمک این دو روش مقدار بسیار ناچیز داروهای های رادیواکتیو متشکل از مواد فیزیولوژیکی و ایزوتوپ های رادیو اکتیو وارد بدن می شود.
طب هسته ای درمان بیماری هایی مانند سرطان را با کمک داروهای رادیواکتیوی ممکن می سازد که سلول های بیمار را از بین می برد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: