جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید به زودی حوزه های امنیتی پولیس درسطح شهر هرات افزایش می یابد.
وی گفت این تصمیم درشورای نظامی به منظور رسیدگی بهتر به اوضاع امنیتی هرات گرفته شده است.
با این حال هرات یکی از شهر ها نسبتا امن در افغانستان است اما هرزگاهی از سوی مخالفین و نیروهای دهشت افکن به نا امنی مواجه میشود.
به اساس گفته سخنگوی والی هرات هدف از انجام این کار تامین بیشتر امنیت در این ولایت عنوان گردیده.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: