معاون دوم ریاست جمهوری، در کنفرانس منطقه “حقوق بشر و اهداف توسعه‌ی پایدار” اعلام کرده است که تطبیق مسایل حقوق بشری از مکلفیت‌های حکومت افغانستان است و برای دسترسی بهتر به این هدف، افغانستان کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که آقای دانش در این کنفرانس بر آگاهی دهی نهادهای حکومتی در مورد اهداف توسعه پایدار تاکید کرده و خواستار همکاری‌های بیشتر جامعه‌ی جهانی در این مورد شده است.
آقای دانش گفت با توجه به مشکلات موجود در افغانستان دست آوردهای ارزشمندی در زمینه‌ی حقوق بشری به دست آمده است و حفظ توسعه‌ی آن مسوولیت دولت و مردم افغانستان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: