پس از سال‌ها سعی و تلاش، افغانستان عضویت یکی از مهمترین سازمان های بین المللی انرژی را که در توسعه انرژی قابل تجدید فعالیت دارد، کسب نمود.
طبق اطلاع رسمی وزارت امور خارجه آلمان، مراحل عضویت افغانستان به مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید ، از تاریخ ۱۹ اگست سال جاری میلادی نهایی گردیده است.
افغانستان یکی از اعضای امضاء کننده منشور سازمان انرژی قابل تجدید، منشور این مرکز را در سال ۲۰۰۹ به امضاء رسانیده بود که پس از هفت سال، بالاخره روند الحاق آن به حیث یک صد و پنجاهمین کشور عضو مرکز متذکره تکمیل گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: