سیگار در گزارش بررسی‌هایش از مکاتبی که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID) ایجاد شده این بار به سراغ مکاتب هرات رفته است.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از وضعیت معارف در ولایت هرات انتقاد کرده و گفته است پولی را که امریکا در این زمینه در هرات مصرف کرده به هدر رفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: