ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان ازحکومت خواست در مورد استخدام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاوران جدید رییس جمهور به مردم وضاحت بدهد.
آقاقی قدیر می‌گوید اگر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به تقلب در انتخابات بودند، باید به دادستانی کل معرفی شوند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، تمام اعضای کمیسیون انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سابق را به عنوان مشاوران خود برگزید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: