دادگاه عالی فیلیپین رای داده که جنازه فردیناند مارکوس، رییس جمهوری پیشین این کشور می‌تواند در گورستان قهرمانان ملی دفن شود. این گورستان از جمله محل دفن کسانی است که در مبارزه با ارتش ژاپن هنگام اشغال فیلیپین در سال‌های جنگ دوم جهانی جان خود را از دست دادند.
روز سه شنبه، ۱۷ عقرب، قضات دادگاه عالی حکم دادند که هیچ قانونی برای جلوگیری از اجرای تصمیم رودریگو دوترته، رییس جمهوری کنونی فیلیپین برای انتقال جنازه فردیناند مارکوس به این گورستان وجود ندارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: