مسئولین شورای ژورنالیستان افغانستان می‌گویند که شورای امنیت ملی و حکومت افغانستان در صدد سانسور رسانه‌ها می‌باشند.
حفیظ‌ الله بارکزی رییس شورای ژورنالیستان افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت: در این اواخر شاهد یک طرزالعمل از جانب شورای امنیت ملی افغانستان هستیم که تلاش‌های حکومت در زمینه سانسور رسانه‌ها را نشان می دهد.
آقای بارکزی افزود کمیته مصونیت خبرنگاران که ساختار آن بر اساس سلیقه از جانب شورای امنیت ملی ایجاد شده است تلاش دارد بر رسانه‌ها سانسور وضع کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: