ماموران حوزه سوم امنیتی شب گذشته دوسارق وسایط نقلیه را همرا با یک میل تفنکچه نوع تی تی از ناحیه دهم شهری بازداشت کردند.
سخنگوی پولیس هرات می گوید این افراد زمانی بازداشت شدند که با جنگ افزار دست داشته ای شان قصد داشتند به گزمه سیار ماموران پولیس حمله کنند.
وی گفت این افرارد به سرقت بیش از ده دستگاه موتورسایکل اقرارکردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: