دادستان‌های این کشوردر ادامه تحقیقات مربوط به کودتای نظامی نافرجام جولای، دستور بازداشت ۵۵ خلبان دیگر نیروی هوایی را صادر کرده‌اند.
بر بنیاد گزارشها در ادامه سرکوب مخالفان توسط دولت ترکیه، مقامهای قضایی دستور بازداشت ۵۵ خلبان دیگر نیروی هوایی را به‌اتهام مشارکت در کودتای نظامی اخیر صادر کرده‌اند.
مقامهای ترکیه پیش از این بیش از ۳۰۰ خلبان را بازداشت کرده‌اند که اکثر آن‌ها از پایگاه هوایی “کونیا” بوده‌اند.
این در حالیست که ترکیه تاکنون بیش از ۳۷ هزار نفر را رسماً بازداشت کرده و پیش از این نیز ۱۱۰ هزار کارمند دولتی دیگر را برکنار و یا تعلیق کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: