شورشیان و گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه اذعان کرده‌اند که منطقه “مساکن هنانو” بزرگترین محله‌ شرق حلب به دست نیروهای دولتی سوریه افتاده است.
از سال ۲۰۱۲ تا کنون این اولین بار است که نیروهای وابسته به حکومت سوریه منطقه‌ای را در شرق حلب به طور کامل از شورشیان پس می‌گیرند.
تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه ۲۷ نوامبر اعلام کرده بود که نیروهای دولتی کنترل کامل محله مساکن هنانو را در شرق حلب به دست گرفته‌اند.
حلب دومین شهر بزرگ سوریه در شمال این کشور است و مناطق اطراف آن به مهم‌ترین جبهه نبرد میان نیروهای مختلف درگیر در جنگ داخلی سوریه تبدیل شده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وخامت اوضاع انسانی در مناطق تحت کنترل شورشیان در این شهر هشدار داده‌اند.
گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که با پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب حدود ۴۰۰ نفر از ساکنان غیرنظامی این منطقه به مناطق غربی شهر گریخته‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: