محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور عصر روز گذشته با نمایندگان مردم ولسوالی چشت هرات درارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
باشندگان ولسوالی چشت از رییس جمهور خواستند که دستور دهد تا کار آسفالت جاده اصلی هرات چشت آغاز شود.
درمقابل رییس جمهور از این باشندگان خواست تا برای وی ۳ هفته ای دیگر وقت دهند تا دراین مورد فکر کند.
تاکنون چند بار باشندگان این ولسوالی به خاطر بی توجهی حکومت به آسفالت این جاده دست به تظاهرات زده تا اینکه این بارشکایت شان را به شخص رییس جمهور رساندند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: