بخش عاجل بیمارستان مرکزی ولایت هرات طی دو ماه آینده با دستگاه‌های طبی معیاری مجهز می‌گردد.

 

رئیس بیمارستان مرکزی ولایت هرات در نشست خبری بیان داشت که سازمان صحی جهان قرار است نزدیک به یک صد هزار دالر به بیمارستان مرکزی این ولایت بخصوص در راستای تجهیز بیشتر بخش عاجل، کمک نماید.

عارف شهرام رئیس این بیمارستان می‌گوید که فضا و امکانات این بیمارستان نظر به شمار مراجعین کافی نبوده  و به همین منظور طرح‌هایی در راستای توسعه میزان ارائه خدمات این بیمارستان روی دست دارند.

این در حالیست که هم اکنون بیمارستان مرکزی هرات در سطح زون غرب از جمله مزدحم‌ترین بیمارستان‌ها به شمار می‌رود، زیرا در هر ۲۴ ساعت بیش از یک هزار تن به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

 

بیشتر بخوانید:

بیمارستان مرکزی نیمروز به بخش درمان سوءتغذیه مجهز شد
بیمارستان تخصصی ایمرجنسی در سال آینده در هرات ساخته خواهد شد

 

بخش عاجل بیمارستان مرکزی هرات به وسایل معیاری مجهز خواهد شد

بخش عاجل بیمارستان مرکزی هرات به وسایل معیاری مجهز خواهد شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: