بر بنیاد گزارش‌ها چهاردهمین گفت و گوی حقوق بشر چین و آلمان روز هشتم نوامبر در برلین پایتخت آلمان برگزار شد.
دو طرف درباره مسایلی چون تازه ترین پیشرفت در زمینه حقوق بشر، دیدگاه خود درباره حقوق بشر و تضمین قضایی حقوق بشر تبادل نظر کرده و این گفت و گوی صادقانه و عمیق را مساعدت به شناخت متقابل چین و آلمان دانستند.
لی جون هوا، رییس اداره بین المللی وزارت خارجه چین در این گفت و گو با حقایق و داده ها، پیشرفت جدید چین در زمینه حقوق بشر را تشریح کرده و تهمت های مخرب درباره ادعاهای چین را روشن کرد و گفت: چین امیدوار است از طریق این گفت و گو شناخت بین دو کشور افزایش یابد نه این که سعی در تغییر همدیگر داشته باشند.
چین مایل است هر پیشنهادی که با منافع و وضعیت خود هماهنگ باشد را با برخورد سازنده استماع کرده و بپذیرد، شرط مقدم این است که در امور داخلی چین دخالت نشود.
پکن از برلین خواست شاهد دیدگاه جامع و دستاوردهای حقوق بشر چین باشد و بر پایه برابری و احترام متقابل به پیشبرد توسعه روابط راهبردی مشترک همه جانبه یاری کند. چین نیز خواستار آن شد که آلمان در زمینه برخورد با بحران پناهندگان در اروپا، بیگانه ستیزی و افراط پولیس در اجرای قانون، سیاست های خود را بهبود بخشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: