مسئولان حفظ ومراقبت بزرگ راه سالنگ می‌گویند که این شاهراه به روی خودرو/موترهای باربری بسته شده است.
جنرال رجب مسئول اداره حفظ ومراقبت بزرگ راه سالنگ گفت که شاهراه سالنگ بروی خودرو/موترهای باربری وخودرو/موترهایی‌که بدون آمادگی های زمستانی می‌خواهند تردد کنند مسدود است.
جنرال رجب این تصمیم در پی بارش برف شدید در منطقه سالنگ گرفته شده است.
بزرگ راه سالنگ از راه های مهم ترانزیتی در کشور است که پایتخت را به ولایت های شمالی و کشورهای آسیای میانه متصل می کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: