کابینه حکومت ، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را با سقف مجموعی مبلغ ۴۶۶,۱۴۳ میلیارد افغانی مورد تایید قرار داد.
در نشست این هفته کابینه، وزیر مالیه و اعضای کمیته بودجه در رابطه به طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ که به حیث یک بودجۀ موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی ترتیب یافته، به جلسه توضیحات دادند.
وزارت مالیه، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را با سقف مجموعی مبلغ (۴۶۶,۱۴۳) میلیارد افغانی، پیش‌بینی نموده‌است که مبلغ ۱۵۰ میلیارد افغانی آن طی سال متذکره از منابع داخلی و مبلغ (۲۹۴,۰۸۴) میلیارد افغانی آن از منابع خارجی تمویل گردد.
جلسۀ کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را مورد تائید قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پیشنهادات و نظریات خویش را تا روز دوشنبه به وزارت مالیه ارسال کنند تا وزارت مالیه بعد از درج نظریات، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را نهائی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: