گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که قوای حکومتی به پیشرفت‌های سریع به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق شهر حلب دست یافته اند.
هزاران نفر مجبور به ترک این مناطق شده‌اند.
نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت، نیرو‌های وفادار به بشار اسد رییس جمهور سوریه به روز یکشنبه کنترول مناطق جبال بدرو و بعدین را در دست گرفتند.
هر دو منطقه در جوار ولسوالی مساکن هانانو موقعیت دارند. این ولسوالی به روز شنبه از تصرف شورشیان بیرون شد.
نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه همچنان گفت که نزدیک به ده هزار غیر نظامی از مناطق نا امن شرق حلب به مناطق تحت کنترول دولت و یا نیرو‌های کُرد فرار کرده‌اند.
جنگ میان نیرو‌های دولتی سوریه و شورشیان در ولسوالی‌های شکور و الحیدریه ادامه دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,