صندوق بین‌المللی پول روز جمعه ۲۱ آبان پرداخت ۱۲ میلیارد دالر وام به مصر ظرف سه سال را تصویب کرد که هدف آن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش ذخایر ارزی این کشور اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر از این رقم روز جمعه در اختیار بانک مرکزی مصر قرار گرفت تا صرف هزینه‌های جاری شود. مابقی وام مرحله به مرحله و در زمان اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و پس از پنج گزارش پرداخت می‌شود.
برنامه ریاضت اقتصادی مصر، آن‌گونه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، به «ثبات اقتصادی و بهبود رشد داخلی» کمک خواهد کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: