کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با یاسین ضیاء والی تخار دیدار نموده و پیرامون مسایل فرهنگی، حفظ آبدات تاریخی، وضعیت هنر وهنرمندان ولایت تخار بحث نمودند.
کمال سادات دراین دیدار گفت: “در صورتی که زمین در اختیار این وزارت قرار داده شود خانه ای جوانان در و لایت تخار ساخته خواهد شد که در آن جوانان روی مسایل فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی جلسات شان را برگزار خواهد کرد”.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که هئیتی به خاطر باز دید از آبدات و آثار تاریخی و بررسی وضعیت هنر و هنرمند و جوانان به ولایت تخار فرستاده می‌شود.
همچنان، یاسین ضیاء والی تخار وعده کرد که زمینی را در اختیار وزارت ا طلاعات و فرهنگ به خاطر نیل به این هدف قرار خواهد داد.

 

تلاش‌ها برای ساخت خانه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی جوانان تخار

تلاش‌ها برای ساخت خانه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی جوانان تخار

این مطلب را به اشتراک بگذارید: