اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم ترین سال های ثبت شده بوده اند. به علاوه نویسندگان این گزارش می گویند که ۲۰۱۶ احتمالا رکورد گرمترین سال را خواهد شکست.
این گزارش که در خلال مذاکرات تغییرات آب و هوایی در مراکش منتشر شد فعالیت های انسانی را قویا به افزایش دمای زمین گره می زند.
این گزارش می گوید که بعضی مطالعات دریافته اند که سوزاندن سوخت های فسیلی احتمال بروز موج گرمای شدید را ۱۰ برابر یا بیشتر کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: