“جنبش روشنایی” حکومت وحدت ملی را به عدم صداقت در مذاکره بر سر مسیر خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به کشور متهم کردند.
رهبران این جنبش روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که حکومت “صادق نبوده” و در چند هفته گذشته مذاکرات حتی آغاز نشده است.
این در حالی است که یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است که یک مشاور رئیس جمهوری در حال حاضر هم با شورای عالی مردمی که کریم خلیلی در راس آن است و هم با جنبش روشنایی در حال گفت‌وگو است.
شورای عالی مردمی این جنبش روز پنجم میزان در پی درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندگی سازمان ملل و شماری از نهادهای مدنی و ابراز آمادگی حکومت برای مذاکره، تظاهرات برنامه‌ریزی شده ششم میزان را به تعویق انداخت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: