به زودی هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل خواهد آمد و حذف نام گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل یکی از اولویت‌های این هیئت عنوان شده است.
حزب اسلامی سال‌‌ها یکی از گروه‌های مخالف نظام بود و در این مدت چندین حمله را هم سازماندهی کرده است.
محمداسماعیل قاسمیار، یکی از اعضای شورای عالی صلح می‌گوید که هیئت شورای امنیت سازمان ملل تلاش‌ها برای برطرف نمودن نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل را آغاز کرده و در این مورد با حکومت افغانستان موافق است.
توافق‌نامۀ صلح حکومت و حزب اسلامی پس از ماه‌ها تلاش و گفت‌وگو میان نماینده‌گان هر دو طرف، در هشتم میزان سال روان خورشیدی از سوی رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: