خانواده‌ای که با فریب دامادشان را به اتهام قتل همسرش به زندان فرستاده بودند، روز گذشته از سوی محکمه شهری هرات محاکمه شدند.
عبدالقادر ۸ سال پیش به اتهام قتل همسرش از سوی نهادهای قضایی هرات به حبس دوام محکوم شد که در نهایت پس از ۷ سال مشخص شد که همسر وی زنده است.
اما روز گذشته همسر و پدر زن عبدالقادر هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: