هیئت اداری مجلس نمایندگان می‌گوید، دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که ریاست این مجلس را بر عهده داشت در نشست عمومی روز گذشته گفت:
“دادستانی کل مرجع تفسیر قانون اساسی نیست و نمی تواند در روند استیضاح وزیران دخالت کند”.
از سوی دیگر، حسیب الله کلیمزی معاون اول مجلس سنا افغانستان نیز گفت، راجع کردن موضوع استیضاح وزیران به دادستانی کل از سوی رییس جمهور یک اقدام نادرست بوده‌است.
رییس جمهور به دادستانی کل وظیفه سپرده است تا موضوع استیضاح تمامی وزیران، بشمول آنانی که سلب صلاحیت شده‌اند، را بگونه همه جانبه بررسی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: