دادستان کل از تامین اصلاحات بنیادی در اداره دادستانی اطمینان می‌دهد و می گوید که این اداره در قدم نخست اصلاحات را از خودش آغاز کرده است.
روز دوشنبه چهارمین نشست سرتاسری دادستان ها در ارگ ریاست جمهوری با حضور رییس جمهورغنی و مقام های بلند رتبه دولتی برگزار شد.
فرید حمیدی٬ دادستان کل کشور دراین نشست تاکید کرد که ازاین به بعد هیچ مجرمی نمی تواند از چنگ قانون فرار کند.
آقای حمیدی گفت که هفته آینده اولین محکمه علنی پرونده های افراد فاسد در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد برگزار می شود که اولین پرونده دراین محکمه بررسی خواهد شد مربوط به یکی از دادستان های بلند رتبه کشور می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: