محمد سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان مجلس، می‌گوید که عدم مصرف بودجه در وزارت‌خانه‌ها، ربط مستقیمی به شخص وزیر ندارد.
معاون دوم ریاست جمهوری بیان داشت در عدم مصرف بودجه از سوی وزارت ها، مشکل در ساختار سیستم نیز نقش دارد و این مشکل با سلب اعتماد از وزیر، حل شدنی نیست.
آقای دانش از روند استیضاح وزیران از سوی نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته است نمایندگان بدون اینکه جوابی از وزیران شنیده باشند آن‌ها را به صورت غیابی استیضاح و برخی از آن‌ها را برکنار کرده‌اند.
وی تاکید کرد که اگر هدف شورای ملی اصلاح روند مصرف بودجه است باید قوانین بودجوی و مالی را تعدیل و اصلاح کند و دولت را موظف به تطبیق آن کند.
نمایندگان مجلس از روز شنبه هفته جاری روند استیضاح وزیران را به دلیل ناکامی در مصرف بوجه آغاز کردند که ۱۶ وزیر از سوی نمایندگان مجلس استیضاح و ۷ تن آن‌ها برکنار شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: