رییس اجرائیه کشور می‌گوید که حکومت فعلی برخاسته از آرای مردم است و تا پنج سال به کارش ادامه می‌دهد.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه افغانستان که در آغاز برنامۀ میثاق شهروندی در ارگ ریاست جمهوری سخن می‌گفت، تأکید کرد که حکومت وحدت ملی دستاوردهایی دارد و برای مردم فرصت‌های خوبی را فراهم کرده است.
این درحالی است که برخی از احزاب و مخالفان سیاسی حکومت، سروصداهای را مبنی بر تکمیل ‌شدن زمان کار حکومت وحدت ملی به راه انداخته اند؛ اما رییس اجرائیه افغانستان می‌گوید، ایجاد حکومت جدید به عوض حکومت وحدت ملی یک خواب است.
به گفتۀ رییس اجرائیه ، کمی و کاستی‌هایی در انجام تعهدات حکومت وحدت ملی وجود داشته است؛ اما حکومت به تعهدات خود پابند است و از فرصت‌های پیش‌رو به نفع مردم استفاده خواهد کرد.
رییس اجرائیه افغانستان نیز کوتاهی‌ها را می‌پذیرد و می‌گوید “بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی که ما خود را مقصر می‌دانیم، برگزاری انتخابات و دایرکردن لویه جرگه بود”.
او تأکید می‌کند که حکومت نیز در این بخش کار کرده است و با آغاز کار کمیتۀ گزنیش برای معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، گام‌های دیگر نیز برداشته می‌شود.
پیش از این مجلس بزرگان کشور به دلیل شدت ناامنی‌ها خواستار استعفای سران حکومت وحدت ملی شده و برخی اعضای سناتوران، حکومت را “حکومت وحشت ملی” خطاب کرده و سران آن را “کر و کور” خوانده اند.
اما سران حکومت با اشاره به انزوا بردن پاکستان، نتایج مؤفقیت گفتگوهای صلح با حزب اسلامی، آغاز پروژه‌های زیربنایی چون بند سلما، کاسا یک هزار، تاپی، خط آهن چین، امضای قرارداد خط دوم مسیر سالنگ، آغاز کار سرک گردن‌دیوال و سایر پروژه‌های داخلی را دلایلی برموفقیت خود میدانند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :