دیده‌‎بان انتخابات و شفافیت افغانستان از حکومت خواست در انتخاب کمیشنران از دقت کامل کار گیرد.
شاه محمود مل مسئول مشاهدات پارلمانی این نهاد امروز در نشست خبری در کابل با انتقاد از نحوه کار کمیته گزینش گفت، این کمیته نتوانسته معیارهای مشخص را برای درخواست کنند‌گان داشته باشد.
نام های ۳۶ نامزد از میان ۷۲۰ درخواست کننده هفته گذشته از سوی کمیته گزینش به رییس جمهور غنی فرستاده شد.
ریاست جمهوری گفته است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از میان نامزدان با دقت و شفافیت کامل زیر نظر شخص رییس جمهور انتخاب خواهند شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: