طالبان روز گذشته درکمینی یک سربازمحافظت عامه ولایت بادغیس را کشتند ویک تن دیگر را زخمی ساختند.
جنرال عبدالرئوف تاج فرمانده امنیه این ولایت می گوید این افراد عصر روزگذشته زمانی هدف قرار گرفتند که ازسوی روستای چرکی ها ولسوالی قادس به سوی مرکزاین ولایت روان بودند.
فرمانده پولیس بادغیس می گوید درگیری بین این دو سرباز وطالبان بیش از دو ساعت به طول کشیده ودرنهایت طالبان از محل رویداد فرار نمودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: