ریاست جمهوری اعلام کرد که نهاد شفافیت بین الملل، در گزارش تازه خود دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی در آوردن اصلاحات در قراردادها را مثبت ارزیابی کرده است.
یما یاری رییس عمومی اداره تدارکات ملی گفت یافته های این نهاد از مؤفقیت حکومت وحدت ملی در عرصه‌های حسابدهی، اصلاحات در تدارکات عامه وصرفه جویی در نتیجۀ بررسی قراردادهای عامه خبر می‌دهد.
آقای غنی به‌خاطر انعکاس خوب موفقیت‌های روند اصلاحات تدارکات توسط نهاد معتبر شفافیت بین‌الملل ابراز خرسندی کرده گفت، اداره تدارکات ملی و سایر نهادها باید در جهت تحقق تعهد نشر قراردادها که یک گام موثر در راستای شفافیت و حسابدهی به مردم می‌باشد، اقدام همه‌جانبه نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: