حملۀ به مهمانخانه والی قندهار از سوی شبکۀ حقانی و با همکاری سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی شده است.
جنرال عبدالررازق فرمانده پولیس قندهار با بیان این مطلب گفته است که در پیوند به این رویداد چهار تن بازداشت شده‌اند که مسئولیت کارهای ساختمانی مهمان‌خانه را داشتند.
به گفتۀ جنرال عبدالرازق گزارش‌ها در زمینۀ حمله شبکه حقانی به این ولایت به آنان رسیده بود و قرار بود که شبکه حقانی با حملات گسترده مرکز این ولایت را سقوط دهد.
در رویداد دیروز در قندهار، دست کم یازده تن کشته و دوازده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

 

دست استخبارت پاکستان پشت حملۀ خونبار قندهار

دست استخبارت پاکستان پشت حملۀ خونبار قندهار

این مطلب را به اشتراک بگذارید: