ده‌ها تن از جوانان بامیان در یک مسابقه بایسکل‌رانی که به هدف مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، شرکت کردند.

 

این مسابقه به طول ۱۲ کیلومتر به هدف مبارزه با فساد اداری از طرف معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

سید احمد حسین احمد پور رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت که در این مسابقه ۱۰۰ تن که ۳۰ تن شان دختران بودند، اشتراک داشتند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با همکاری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعت و فرهنگ یک تیم بایسکل‌رانی را متشکل از ۱۰ دختر و ۱۰ پسر را نیز ایجاد کرد.

این در حالیست که فساد اداری یکی از بزرگترین مشکلات دولت افغانستان است و به همین دلیل برنامه‌های متعددی در سطح کشور برای مبارزه با فساد اداری برگزار می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:

مسابقات بایسکل رانی در بامیان برگزار شد
سومین دور مسابقات ورزشی ماراتن در بامیان برگزار شد

 

ده ها تن از جوانان بامیان بخاطر مبارزه با فساد اداری 12 کیلومتر بایسکل‌رانی کردند

ده ها تن از جوانان بامیان بخاطر مبارزه با فساد اداری ۱۲ کیلومتر بایسکل‌رانی کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: