گزارش ها از ولایت غور حاکی از آن است که ۶ چوپان همراه با ۵۰۰ راس مواشی شان را از مرکز این ولایت ربوده شدند.
جنرال غلام مصطفی محسنی فرمانده امنیه ولایت غور به تلویزیون چکاد گفت تا کنون از سرنوشت ۶ چوپان و۵۰۰ راس مواشی آنان خبری دردست نیست.
روزجمعه گذشته همزمان با ورود رییس جمهور به این ولایت افراد تفنگدار ۶ چوپان همراه با ۵۰۰ راس مواشی شان را از مرکزولایت غور باخود بردند.
آقای محسنی گفت عملیات واحدی از نیروهای آنان برای شناسایی محل نگهداری ربودشدگان جریان دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: