به ارتباط اتهاماتی که می‌گوید دمیتری ستراشنوف رییس خدمات پُستی روسیه در سال ۲۰۱۴ مکافات بیش از حد بدست آورده‌است، تحقیقات جنایی به راه انداخته شده‌است.
او امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که وضعیت ماحول این تحقیقات بسیار گرم ساخته شده‌است.
دفتر سارنوال عمومی روز جمعۀ گذشته راه اندازی تحقیقات جنایی در مورد این قضیه را اعلان کرد. بعد از اینکه ظاهر شد که آقای ستراشنوف بخاطر کار کردگی سال ۲۰۱۴ یک و نیم میلیون دالر مکافات بدست آورده‌است او به اختلاس و فساد اداری متهم شد.
اما دمیتری ستراشنوف اتهامات فساد اداری علیه خودش را رد کرد.
دفتر سارنوال گفت که این مکافات به اساس ارقام جعلی و پنهان کردن خسارات به مبلغ شصت و دو میلیون دالر محاسبه شده‌است.
معاش سالانۀ آقای ستراشنوف معادل هشتاد و پنج هزار دالر می‌باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: