جوکو ویدودو رییس جمهوری اندونزی از تعویق سفر خود به استرالیا در پی حاکم شدن جو امنیتی خبر داد که حاصل اعتراض مسلمانان این کشور به اهانت فرماندار مسیحی جاکاراتا به قرآن است.
وی در کنفرانس خبری که در ساعات اولیه روز شنبه برگزار شد، از فعالین سیاسی به دلیل دامن زدن به اعتراضات مسلمانان اندونزی انتقاد کرد.
گفتنی است که دهها هزار مسلمان اندونزیایی خواهان استعفای “باسوکی پورناما” فرماندار مسیحی و چینی تبار اندونزی شده اند.
بر اساس گزارش های دریافتی، فرماندار مذکور، در پی صدور فراخوان مسلمانان اندونزی در جهت عدم حمایت از وی برای انتصاب در این مسند، به قرآن اهانت کرده و همین مساله موجب برافروخته شدن خشم هزاران نفر از مسلمانان اندونزی شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: