دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری روز شنبه رییس پیشین دادستانی نظامی کابل را به ۳۰ ماه زندان محکوم به مجازات کرد.
شیرآقا منیب، رییس هیات قضایی گفت که عبدالحی جرات رییس پیشین دادستانی نظامی کابل به جرم اخذ رشوه از سوی دادگاه محکوم به مجازات شده است.
این دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری بود. نخستین جلسه این دادگاه روز شنبه هفته گذشته برگزار شده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: