زمین لرزه شدیدی به بزرگی ۶.۶ مرکز ایتالیا را لرزانده و تعدادی ساختمان را ویران کرده است.
زلزله امروز یکشنبه عقرب حدود دو ماه پس از یک زلزله قوی و دستکم دو پس لرزه بسیار شدید پس از آن، در این کشور رخ داده است. بر اثر آن زمین لرزه در ماه اوت دست کم ۳۰۰ نفر کشته شدند.
گفته شده است که شدت زمین لرزه امروز که در عمق ۱.۵ کیلومتری زمین رخ داده، از زمین‌لرزه ماه اوت بیشتر بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: