زنان پاکستانی که در طی سال‌های گذشته در آن کشور با مردان افغان ازدواج کرده اند، در پی اخراج همسرانشان به دلیل نداشتن مدرک دست به اعتراض زدند.
این زنان در مصاحبه با رسانه های پاکستانی گفته اند که اخراج همسرانشان مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است.
این زنان از حکومت پاکستان خواستند تا به همسران شان اسناد تابعیت بدهد.
در جریان چندماه گذشته و تشدید اختلاف میان پاکستان و افغانستان هزاران مهاجر افغانی از پاکستان اخراج شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: