مقام های بیمارستان هرات از کشته شدن یک زن در اثر لت و کوب شوهرش در این ولایت خبر دادند.
محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات گفت بامداد امروز جسد یک زن ۴۰ ساله را از ولسوالی ادرسکن هرات به این بیمارستان منتقل کردند.
آقای شیرزی گفت تحقیقات آنها و شواهد حاکی از لت و کوب و کشته شدن این زن توسط شوهرش است.
عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات با تایید این رویداد گفت تلاش های پولیس برای بازداشت فرد قاتل آغاز شده است.
این اتفاق در حالی افتاده است که دو روز پیش نیز جسد زنی از ولسوالی زنده جان به بیمارستان هرات انتقال یافته بود که او نیز در حالتی مشابه و توسط لت و کوب شوهرش به قتل رسیده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: